norway-logo.png

Zaměření projektu

Partnerskými institucemi tohoto projektu jsou Ústav experimentální medicíny AVČR v. v. i. a Norwegian University of Science and Technology, Høgskoleringen 1, 7491, Trondheim, Norway.
 
Projekt je zaměřen na vývoj nových strategií léčby mozkové mrtvice a míšního poranění za využití kombinace kmenových buněk, inovativních biomateriálů a pokročilých zobrazovacích technologií, jež pomohou účinně sledovat efekty léčby. Projekt se zaměřuje na několik základních částí. Za prvé, na optimalizaci biomateriálů pro jejich použití jakožto buněčných nosičů do vzniklého poškození po mozkové mrtvici či míšním poranění.
 
Za druhé na zhodnocení regenerativního účinku nadstandardní rehabilitace a behaviorálních testů u léčených laboratorních zvířat. Dále se zabýváme možností zapojení pokročilých technik magnetické rezonance a ultrazvuku v diagnóze poškozené nervové tkáně a účinností léčby a využitím speciálních protokolů pro zobrazení postmortem tkáně (CLARITY protokolu) k zhodnocení efektu kombinované terapie a rehabilitace na struktury poškozeného mozku a míchy. V neposlední řadě v projektu hledáme možnosti přenosu těchto znalostí do diagnostiky a aplikace v  humánní medicíně.
 
160524.jpg